Odśnieżanie dachów

Odśnieżanie dachów i usunięcie zwisających z niego sopli jest obowiązkiem zarządcy budynku lub jego właściciela. Kwestię tę szczegółowo reguluje Prawo budowlane. Ze względu na poważne zagrożenie dla osób przebywających wewnątrz budynku i jego pobliżu, obowiązek ten jest surowo egzekwowany. Gruba warstwa zalegającego śniegu może bowiem spowodować wygięcie poszycia oraz elementów konstrukcyjnych dachu, a w konsekwencji jego rozszczelnienie. W skrajnych przypadkach może dojść do niestabilności więźby dachowej, a nawet jej zawalenia. Zbyt duże obciążenie dachu może także spowodować pękanie murów i fundamentów. Zwisające płaty śniegu zakończone soplami mogą natomiast uszkodzić rynny, a także stojące pod nimi pojazdy. Zagrażają także przechodniom.

Odśnieżanie dachów wielkopowierzchniowych – dlaczego warto postawić na profesjonalistów?

Szczególnie niebezpieczny jest śnieg zalegający na wielkopowierzchniowych dachach płaskich. Jeśli nie usuniemy go, gdy jest jeszcze świeży i stosunkowo lekki, z czasem zmieni się w lód. Wówczas jego ciężar może zagrażać konstrukcji budynku. Za niedopełnienie obowiązku odśnieżenia dachu osoba odpowiedzialna za zażądanie budynkiem może dostać nawet 500 zł mandatu, lub zostać pozbawiona wolności. Prawo do wypisania mandatu za nieoczyszczanie dachu ze śniegu ma straż miejska i inspektor nadzoru budowlanego. Właściciela budynku ukarać może również policja, która wystawiając mandat nawet na 1000 zł.

Odśnieżanie dachów to bardzo niebezpieczna czynność, którą lepiej powierzyć profesjonalistom. Może wykonać ją jedynie osoba przeszkolona w zakresie BHP oraz posiadająca aktualne badania lekarskie, potwierdzające jej zdolność do pracy na wysokości. Podczas usuwania śniegu z dachu należy zastosować zabezpieczenie chroniące przed upadkiem z krawędzi dachu. Pracownik musi być także wyposażony w odpowiedni sprzęt oraz odzież ochronną. Bardzo ważne jest także właściwe zabezpieczenie otoczenia budynku podczas wykonywania pracy.

Odśnieżanie dachu płaskiego – jak przebiega nasza praca?

Nasza ekipa posiada nie tylko odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia do wykonywania tego typu prac, ale także ma duże doświadczenie. Dobrze znamy różnego rodzaju konstrukcje dachów, dlatego możemy sprawnie poruszać się po nich, bez obawy o ich uszkodzenie, lub upadek z wysokości. Nasi pracownicy, przed wejściem na dach budynku zawsze odpowiednio się przygotowują. Mają nie tylko odzież ochronną i buty o dobrej przyczepności, ale korzystają także z zabezpieczeń przed upadkiem z krawędzi dachu. Dzięki temu sprawnie i szybko możemy oczyścić każdy typ dachu z sopli, śniegu i lodu.

Podczas prac na dachu zawsze zwracamy szczególną uwagę na to, aby nie uszkodzić jego poszycia. Najczęściej usuwamy śnieg za pomocą szufli z gumowym zakończeniem lub innych specjalnych urządzeń, które nie porysują dachu ani nie uszkodzą go w inny sposób. Mogłoby to bowiem skrócić jego żywotność lub sprawić, że zacznie przeciekać. Zawsze zabezpieczamy także otoczenie budynku na czas, gdy usuwamy śnieg. Wiemy, że często wiąże się to z niedogodnościami dla lokatorów lub klientów, dlatego staramy się, aby odśnieżanie dachów trwało jak najkrócej.

Informacje Państwowej Inspekcji Pracy nt. odśnieżania dachów – zobacz.

Odśnieżanie dachów

W swojej ofercie mamy również mycie dachów