Sprzątanie po pożarze hali

Sprzątanie po pożarze hali jest bardzo trudne i niebezpieczne. Nie powinno się go podejmować samodzielnie, ponieważ nie tylko nie przyniesie spodziewanych efektów, ale może poważnie zaszkodzić zdrowiu osób je wykonujących.

Dlaczego warto powierzyć sprzątanie po pożarze hali profesjonalne firmie?

Pożar w magazynie zazwyczaj wiąże się z poważnymi szkodami oraz przestojem w pracy firmy, który często także może być bardzo kosztowny. Aby zminimalizować straty, bardzo ważne jest to, aby jak najszybciej wejść na teren pogorzeliska. Zniszczenia po w pożarze są bowiem wynikiem nie tylko ognia, ale także wody użytej do jego ugaszenia. Szybie wyniesienie i osuszenie rzeczy może sprawić, że starty będą mniejsze.

Przed wejściem do hali dotkniętej pożarem najpierw należy upewnić się, że jej konstrukcja nie została naruszona. Pod żadnym pozorem nie można wchodzić do budynku, który grozi zawaleniem. W pomieszczeniach po pożarze jeszcze długo unoszą się toksyczne opary, powstałe pod wpływem spalenia lub stopienia różnego rodzaju materiałów. Nasza ekipa ma odpowiednie ubrania ochronne, rękawice oraz maseczki zabezpieczające przed wdychaniem szkodliwych substancji chemicznych. Mamy duże doświadczenie w sprzątaniu po pożarach, dlatego wiemy jak prowadzić akcję, aby uratować z pogorzeliska jak najwięcej rzeczy.

Jak przebiega sprzątanie po pożarze magazynu?

Po zakończeniu akcji gaśniczej i określeniu przez policje lub straż pożarną przyczyny wybuchu pożaru można przystąpić do akcji sprzątania pogorzeliska. Przed wejściem do budynku należy jednak uzyskać z opinię rzeczoznawcy, który potwierdzi, że jego konstrukcja nie została nasuszona na tyle, aby przestała być stabilna. Po potwierdzeniu, że można bezpiecznie wejść na teren magazynu, nasz zespół przystępuje do działania. Pracę zaczynamy od wstępnej selekcji i wynoszenia przedmiotów, które nadają się do dalszego użytku. Po osuszeniu są one doczyszczane z sadzy. Całkowicie zniszczony sprzęt, czy zgromadzone materiały, produkty lub opakowania usuwamy z hali. Następnie wywozimy je do odpowiedniego miejsca ich składowania lub utylizacji.

Po usunięciu z pomieszczeń ze sprzętu przystępujemy do czyszczenia z sadzy ścian, podłóg i innych powierzchni. Jest to konieczne, aby ekipa remontowa mogła rozpocząć swoją pracę. Okopconych ścian nie da się odnowić bez ich specjalistycznego wyczyszczenia. Tylko za pomocą profesjonalnego sprzętu  i środków chemicznych można bowiem pozbyć się szkodliwych substancji chemicznych, którymi przesiąkły. To także jedyny sposób, aby zneutralizować uciążliwy zapach spalenizny. Warto także przeprowadzić ich dezynfekcję. Pozwoli to usunąć zarodniki pleśni i grzybów, które mogły zacząć się rozwijać pod wpływem wilgoci.

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest szybkość w działaniu, gdy firma zostanie poszkodowana w wyniku pożaru. Każda godzina przestoju powoduje starty w jej funkcjonowaniu. Dokładamy zatem wszelkich starań, aby sprawnie i szybko wykonać sprzątanie po pożarze hali, szczególnie jeśli wystarczy usunąć spalone przedmioty i wyczyścić okopcone ściany, aby magazyn mógł być ponownie wykorzystywany. Pracujemy także w nocy i weekendy.

Na koniec naszych działań przeprowadzamy ozonowanie.
Sprawdź również wpływ ozonu na określone bakterie, wirusy i pleśnie.

Sprzątanie po pożarze hali

W swojej ofercie mamy również sprzątanie wieży kościelnych